O NÁS

KDO JSME

Jsme literárně-dramatický obor ZUŠ Libčice nad Vltavou.
Dlouhodobě působíme na detašovaném pracovišti ve Velkých Přílepech v CVA (kino – Pražská 129).

Jsme vypravěči příběhů.
Vyprávíme slovy, pohybem, obrazy.
Náš obor má dvě základní větve:
1) Divadelní soubor (dramaťáci – scenáristi a herci)
2) Literárně výtvarná třída (spisovatelé a scenáristi, kteří zároveň výtvarně tvoří)


Jsme společenství tvůrčích lidí.
Rádi se bavíme a neváháme pro to něco udělat.

DIVADELNÍ TŘÍDY – DIVADELNÍ SOUBORY

Divadelní soubory se věnují především realizaci představení pro diváky (od psaní scénářů až po výsledné představení) a ve stejné míře divadelní improvizaci.

Jak to na „dramaťáku“ obyčejně vypadá? Všechna setkání mají většinou podobnou strukturu. Na začátku si řekneme, co je u koho nového a zahrajeme si pohybovou hru, která nám pomůže odstřihnout se od denních starostí. Poté se přibližně 45 minut věnujeme hlavní činnosti (tvorba představení). Důležitá je pro nás svačinová přestávka, během které máme možnost neformálně si popovidat. V druhé části setkání hrajeme různé hry a rozvíjíme náš herecký potenciál (hlasová výchova, technická cvičení a podobně).
Jednou za rok hrajeme představení pro rodiče, občas vyrazíme na divadelní přehlídku, nebo hrajeme pro veřejnost
Věk: 7 – 70 let (divadelní soubory jsou dělené podle věku. V nejmladších souborech jsou děti z prvních tříd, v nejstarších dospělácí).
Rozvrhy divadelních souborů zjistíte na webu školy.

Naše cíle
– užít si hodně zábavy
– hodně si hrát a hraním se učit dovednosti pro život
– pracovat s nápady (najít je a realizovat)
– nebát se (být slyšet, mít odpovědnost, vystoupit před ostatními….)
– umět pracovat s příběhem
– naučit se fungovat s ostatními, ale přitom zůstat sám sebou

LITERÁRNĚ-VÝTVARNÁ TŘÍDA

Pro školní rok 2024/2025 plánujeme novinku v podobě literárně-výtvarné třídy.
Základem naší práce je setkávání se s příběhy. Příběhy čteme, povídáme si o nich, tvoříme je.
Příběhy nemusíme jen psát. Někdy je jen vyprávíme, jindy je namalujeme bez vysvětlení.
Výtvarná tvorba je přirozenou součástí naší práce. Dává nám možnost zpomalit a prohloubit schopnost vnímat příběhy. Na obrázcích dobře vidíme strukturu vyprávění, vztahy, charakteristiky postav a další součásti příběhu.

Naše cíle:
– rozvoj zájmu o čtení
– rozvoj čtenářské gramotnosti
– psaní vlastních autorských příběhů (pohádky, povídky, komiksy, u starších divadelní a filmové scénáře)
– výtvarná tvorba spojená s příběhy (ilustrace, komiksy, storyboardy, nebo jen náčrty a skici….)
– ve starším věku návštěva galerií, základní orientace v dějinách literatury a dějinách umění

Věk:
Nejmenší – předškoláci, 1. třída ZŠ.
Mlaďoši: 1. stupeň ZŠ
Staroši: 2. stupeň ZŠ

O UČITELI

Třídy vede Jaroslav Hejnic, který na konzervatoři vystudoval tvorbu textu a scénáře, na FFUK výchovné poradenství, na PedfUK vychovatelství, na DAMU a CTD v rámci celoživotního vzdělávání dramatickou výchovu. Vzdělání a chuť pracovat v oboru si pravidelně udržuje na kurzech pantomimy a pohybového divadla, filmové a animované tvorby, improvizace, storytellingu, hlasové výchovy a dalších.
V rámci oboru se kromě učení profesně věnuje psaní scénářů, vyprávění příběhů a přednáškové činnosti, klasickému výtvarnému tvoření a počítačové grafice.
Více zde.

NAŠE SOUBORY

Dýně (1. – 3. třída ZŠ)

Láva (3. – 5. třída ZŠ)

Olivy (4. – 6. třída ZŠ)

Kapka (7. – 8. třída ZŠ)

Pelíšek (7. – 9. třída ZŠ)

Játro pudla (dospěláci)