Rubrika: – zahřívačky

Hry a techniky, které zařazujeme na začátek setkání (odstřihnutí od reality běžného dne), nebo v průběhu, když potřebujeme rozproudit energii.