NA MRAZÍKA

Koho mrazík zmrazí, ten neběhá a čeká na zachránce, který mu proběhne mezi nohama.

PRAVIDLA

  • Učitel určí Mrazíka.
  • Mrazík honí ostatní hráče. Koho se dotkne, toho zmrazí.
  • Děti se navzájem zachraňují podlézáním mezi nohama.
  • Mrazík může mrazit i zachránce při podlézání.
  • Při větším počtu dětí volíme více Mrazíků.