Roliurčující rychlovka

Cvičení na rychlé určení toh

  • Děti rozdělíme na dvě poloviny A a B.
  • Obě skupiny chodí po prostoru. Když se ozve zvukovný signál, tak každý hráč ze skupiny A si musí najít druhého hráče do dvojice ze skupiny B.
  • Hráč ze skupiny B má připravené jedno slovo. Toto slovo je inspirací pro začátek dialogu mezi hráči – mluvit začíná hráč A.
  • Cílem obou hráčů je dozvědět se o sobě alespoň tři důležité informace – věk, profesi nebo společenský status a další zajímavou infromaci. Též jim musí být jasné, jaký mezi sebou mají vztah (kamarádi, kolegové, nadřízený, podřízený atd.
  • Informace musí vzejít z improvizovaného rozhovoru, nejedná se o domluvu, kdo co bude.. Když o sobě zjistí tyto tři informace, sednou si. Po skončení časového limitu trenér nahodile vyzkouší několik hráčů a přeptá se jich na informace o kolegovi.
  • Dvojice se nesmí opakovat.
  • Na každý dialog je časový limit, který se postupně zmenšuje.