KOMIKS

Dva hráči dělají obrázky, dva jsou titulkáři.

Dva hráči jsou na pódiu a stojí nehnutě v živém obrazu. Oba dva představují postavy.

Další dva hráči jsou pod podiem, nebo z boku, každý poblíž postavy, kterou titulkují. Na začátku vymyslí titulek, který hráče umístí do nějakého prostoru – např. květinářství, dětský pokoj atd. Poté každý z titulkářů řekne krátký dialog.

Po dialogu zaujmou postavy nový obraz. Pro změnu krátký a jasně definovaný pohyb. Podle vyladění partnerů mění nejprve první, pak druhý, nový obraz však mohou tvořit zároveň.

Při prvním učení řešíme pouze dialogy, stačí 3 – 6 obrazů, není nutné jít k pointě. Při dalším učení můžeme experimentovat s více obrazy, kdy určujeme hlavní roli, rozvíjíme rutinu atd.


Před výukou komiksu jsme dělali tyto techniky:

Zapamatuj si, zopakuj a přidej
Hana Budínská – Hry pro šest smyslů, str. 8
Udělej jednoduchý strojový pohyb některou části svého těla. Musí mít jasný začátek a konec. Další tvůj pohyb přesně zopakuje a přidá k němu další, přesně vymezený pohyb jinou částí těla. Podobně pokračují ostatní, dokud to někdo nesplete.
Příště půjdeme do větších akcí – mytí, čištění zubů, praní, oblékání kabátu, malování…)


Jasné postoje a velká gesta
Dvojice vymysli krátké dialogy, každý dialog bude doprovázeny velkým gestem. Když dvojice mluví, je ve štroznu – stojí postoji s gestem. Gesto tam musí mít význam.
První kolo – 4 zkušební dialogy – zkoušíme, jestli všichni pochopili
Druhé kolo – 4 dialogy
Třetí kolo – 4 – 8 dialogů. Jako témata si dvojice vymyslí slovo, které musí použít druhá dvojíce.
Čtvrté kolo – 4 – 8 dialogů – dvojice si zadávají dvě slova

Pro jasné pochopení dávám tento příklad. Z každého obrázku je jasné, kdo co dělá, co při tom prožívá.