O WEBU

Web původně vznikl z důvodu příprav na výuku. Ve svých sešitech a zápiscích jsem se moc neorientoval. Vynález hypertextového odkazu a možnost strojového třízení mi zásadně pomohlo. To, že mé zápisky objevují a používají další lidé, mě těší.

Autorství her
Inspiraci pro výuku čerpám v knihách, na webech, ale většinu her a technik jsem někde vyzkoušel a původní autory neznám. Je-li to možné, snažím se uvést zdroj, nebo alespoň zmínit, kde jsem ke hře přišel. Shledá-li někdo uvedení hry na tomto webu jako osobní újmu, tak ať se ozve, hru ze seznamu odstraním. Na oplátku alespoň poskytuji mé vlastní hry.

Třídění her a technik
Hry obvykle mají více příznaků, snažím se zadávat jen ty nejvíce charakteristické, i když to může být zavádějící.
Třídění her a technik pro dramatickou výchovu čas od času měním. Původně jsem se snažil vtěsnat do již stávajících systémů, ale ty se postupně vzdalovaly od mé vlastní praxe a přestával jsem se v nich orientovat. Třídění tedy obvykle kopíruje období, ve kterém se jako pedagog zrovna nacházím a neodpovídají oficiálnímu schématu dramatické výchovy. U improvizace se snažím vycházet z terminologie a třídění improligy.

Stále rozpracovaná encyklopedie
Hry zapisuji obvykle v rámci příprav na výuku. To znamená, že jsou nejčastěji zapsané před realizací. Při vlastním hraní dolaďuji pravidla a ke zpětnému opravování se už často nedostanu. Věřím, že zkušení pedagogové a lektoři se v mých zápiscích zorientují a najdou v nich, co potřebují.

Přeji, ať je web k užitku.
Jaroslav Hejnic

jara.hejnic@gmail.com

PS: Dramaťák učím na ZUŠce, delší čas jsem učil v DDM hl. m. Prahy (dramaťák, školka, romské děti), dobrovolničil a spolupracoval jsem v různých dětských skupinách (Český Červený kříž, Apolinář – děti z rodin alkoholiků, peer skupiny v rámci primární drogové prevence ad.). Poslední roky se věnuji hlavně dramatické výchově a divadelní improvizaci.