Rubrika: – technická cvičení

Technická cvičení jsou méně hravá, slouží k nacvičení určité dovednosti, kterou lze při improvizaci využít.