TĚLO V EMOCÍCH

Emoci musí prozradit pouze tělo, obličej je v neutrálním výrazu – bez mimiky.

PRAVIDLA

  • Děti si vymyslí krátké scénky, ve kterých pracují s nějakou výraznou emocí.
  • Důležité je, aby předváděli emoci bez využití mimiky – výrazu v obličeji.
  • Pro začátek lze pro práci využít i masku, ale později je výhodné nechat děti pracovat s nezakrytým obličejem a poker facem.
  • Podstata je v izolování obličeje těla.
  • Dále děti mohou zkoušet kombinovat emoce v těle a obličeji – pláču a přitom skáču radostí.