ROK S HRAMI

DRAMATICKÁ VÝCHOVA A ŠKOLA DIVADELNÍ IMPROVIZACE

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

1. TÝDEN

Na pavouka / 1 – 9. tř. ZŠ
Doveď krále na hrad / 1 – 9. tř. ZŠ
Ano, ne! / 1 – 9. tř. ZŠ
Postupný zvuk – rozloučení 

2. TÝDEN

Vybíjená s králem
Tající sněhulák (sv. Martin)
Diskuze a argumentace
Hra na přání
Citoslovce – rozloučení

3. TÝDEN

Běhací prší / 1 – 9. tř. ZŠ
Bomba, medvěd, zahraj / 1 – 9. tř. ZŠ
Náhradní ruce / 1 – 9. tří ZŠ
4 ruce, 2 nohy / 1 – 9. tř. ZŠ
Umbaj vary vary / 1 – 9. tř. ZŠ

4. TÝDEN

Liščí ocásky / 1-9
Horké chvilky / 5,7
Intuitivní kresba / 1-9
Ve výtahu / 1 – 9. tř.
Barva – rozloučení / 1-9

PROSINEC

3. TÝDEN

Nadílka 
Paměťové cvičení
Vánoční strom 
Jak se cítím, co bych chtěl říct, reflexe
Zápytloun 
Vánoční příběh o Ježíšovi

4. TÝDEN

Vánoce

LEDEN

1. TÝDEN

Zvědavá honička / 1. – 5. tř. ZŠ
Časovaná bomba / starší
Aktivity / 1. – 9. tř. ZŠ
1000 způsobů jak / 6. – 9. tř. ZŠ
Sochaři / 2. – 5. tř. ZŠ
Tichý signál / 1. – 9. tř ZŠ

2. TÝDEN

Vybíjená s králem
Kdo jsi, co jsi
Nová slova
Na jelena
Citoslovce – tři společné / 1-9

ÚNOR

1. TÝDEN

Píp – uááá
Na ovce a vlky
Knoflíková válka
Rozloučení podle emoce/temperamentu 

2. TÝDEN

Běhací pexeso 
Knofliková válka
Běhačka s míčem
Hraničář
Běhání – štronzo, sedni, lehnic
Sloveso,které mě vystihuje

3. TÝDEN

Zombíci
Leták na prodej dítěte
Čing čong telepatie
Stanoviště s míčem
Umbaj vary vary
Běhání – zapamatuj si kód

4. TÝDEN

Pašeráci
Místa si vymění
Zvíře

Tsunami
Maso

BŘEZEN

1. TÝDEN

Sběrači 
Moderování 
Místa si vymění
Tichý signál

2. TÝDEN

Zbav se bomby Malování na záda Moderování 
Cinkančka
Citoslovce

3. TÝDEN

Želvičky 
Pašeráci 
Moderování 
Na přání

4. TÝDEN

Lov ve smečkách
Pyramida potřeb
Upírci
Co bych si rád dovolil

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

Pepíčku pípni
Pomysli milovaného
Kimova hra
Vrah – pátračka – lístečeky


OO Argumentační hry
2. ročník: Balon – zbav se věcí
3. ročník: ??
4. ročník: ??
5. ročník:
6. ročník: Transplantace
7. ročník: Pyramida potřeb
8. ročník: Řeka
9. ročník: Aids
Balón: zbav se svých práv pro 9. ročník

Další inspirace z Hranostaje


PŘÍPRAVY 23/24

Září 1 – Neblokuj – nevytěženo
Ej chu chu /// chůze 1-10 /// Živé obrazy – na základě abstrakce /// řeč – a já ti říkám, že ano /// Útěka Alfreda Hindse /// Dataprojektor – dovolená /// Seznamovačky
Září 2 – Neodmítej situaci – nevytěženo
Schovej, najdi schovej /// Společné zastavení s problémem /// Hra – mám problém /// Dlouhé samohlásky /// Čaroděj /// Dopis /// Letecký souboj x dataprojektor /// citoslovce
Září 3 – Kde hledat inspiraci

Vybíjená všichi proti všem – hledání přezdívek pro ty, kdo mě vybili /// Živý obraz – kdo jsem z pohybu – první člověk udělá pohyb, druhý přijde a doplní obraz na základě pohybu prvního člověka, přichází další a další, na konci řekne první člověk, kdo vlastně je /// foto na party /// tohle není, tohle je /// Stíhačka /// Letecký souboj
Říjen 1 – Příběh – rutina
tanec x zombíci /// vyprávění v kruhu po slovech – práce s rutinou /// vyprávění ve dvojicích /// inspirace pohybem – udělám pohyb ostatní říkají, co dělám, já tomu přizpůsobím pohyb /// z pohybu do příběhu – individuální rozehrávání příběhu /// volné impro /// místa si vymění
Říjen 2 – Dabing
Jatagan /// slovní fotbal s pózou /// přestřelka vět – dvě skupiny říkají krátké věty po slově /// odpouštěcí vybíjená /// dabované novinky /// mozkomor /// dabovací dril /// dabovaná
Říjen 3 – Ruce
Jestřáby, slepice a kuřata /// Hádání rukou ve skupinách /// Upírci s rukama /// Gesta /// Kategorie ruce – dril

LISTOPAD 1 – Zaměřenost na jednající postavu
Doveď krále do cíle /// zrcadla /// válka gangů /// příběh čísel /// 1 v akci 2 sledují – starší rozehrávají do scének /// tající sněhulák

LISTOPAD 2 – Charaktery – hraní postav
Inspirace – komedie dell arte /// soupiska rolí – hledáme profese a životní role a jejich temperament a životní nastavení /// běhačka – prší s charaktery – možná lepší prostá, jen ať se vyřádíme /// přetav se do postavy – štronzo – chůze prostředí, jeden vybírá pro ostatní – přelití se do živého obrazu /// hraní postav – dril – dvě řady – dva herci proti sobě, volný dialog /// prodavač – přichází člověk, něco koupí a odchází /// starší schizofrenie, mladší bomba medvěd povodeň – postava

LISTOPAD 3 – PŘÍBĚH POPIS, RUCE JAKO POMOCNÍK
Liščí ocásky /// jakýkoliv pohyb, ostatní opakují, tempo a rytmus /// pohybové asociace /// úplně stejný pohyb /// popis jídla – vášeň a zbožštění /// vyprávění v kruhu – ruce v akci, přemrštěná intonace /// vyprávění v trojicích

LISTOPAD 4 – LONGFORMY
Co si pamatujete z popisu jídla? /// Zombíci /// 12 emočních dřepů /// Jsem beru /// Hospodská rvačka /// Drby – to co není vidět /// Longformy /// Hon na lišky

PROSINEC 1 – OPAKOVÁNÍ
Kačeří zápasy /// Neodmítej situaci – společné zastavení s problémem – vždycky vezmu problém jako něco, co je zapotřebí řešit – neodmítám, nebagatelizuji /// To není všechno – ber co je nabídnuté, něco přidej – posledně drby, dnes popis reálné situace – postupné přidávání informací – pomoc rukama a emocemi –

PROSINEC 2 – OPAKOVÁNÍ
Intuitivní kresba /// hra na přání

PROSINEC 3 – VÁNOČNÍ HODINA

samurajove, věty pro skupiny,

aktivity, piráti

LEDEN 1 – ZVUK JAKO ZDROJ INSPIRACE – V HLAVNÍ ROLI UŠI

HONIČKA – BOMBA – ČASOVANÁ BOMBA
Zneškodni bombu dřív, než vybuchne.
Do mobilu si stáhneme aplikaci Time bomb od Jonathan S. Lai. Aplikace je simulátor časované bomby, který lze vypnout pomocí zadaného kódu.
Hráče rozdělíme na dvě skupiny. První skupina má za úkol hledat lístečky, na kterých je napsaný kód. Kód je kombinace šesti čísel. Na každém lístečku je napsáno písmeno a číslo. Například A9, B6, C1 atd. Pořadí v abecedě určuje, jak jdou čísla po sobě. Skupina lístečky nesmí zvedat, řadu si čísel si musí tým zapamatovat.
Druhá skupina jim hledání znesnadňuje. Jednotlivý hráči křižují hrací místo a snaží se chytit hledače kódu. Musí však chodit jako po šachovnici. Vždy vyjdou jedním směrem a během chůze mohou maximálně jednou zatočit o 90 stupňů. Ve chvíli, kdy dojdou na konec hrací plochy mohou opět vyrazit jiným směrem. Během chůze mohou zrychlovat a zpomalovat, nesmí se ale zastavit.

ZVUKOVÉ ASOCIACE
Zvuk a pohyb

ZVUKOVÝ KRUH

Před začátkem hry si každý hráč vymyslí zvuk, se kterým bude chtít v následující čtvrt hodině pracovat. Je důležité, aby ho byl schopný neustále opakovat, aby se mu líbil a byl ho schopný tvořit v různé hlasitosti. Zvuk může být konkrétním citoslovcem (haf, cink…), nebo může být abstraktní.
Hráči si házením míčku zvolí pořadí – kdo hází komu. Když je pořadí jasné, každý hráči přidají charakteristický zvuk, celkem se zvukem projedou tři kola.
Poté si hráči vymění místa v kruhu, všichni zavřou oči a mají je zavřené až do konce. Úkolem je, aby hráč, který má házet, došel k hráčovi, který má chytat a předal mu míček. Jakmile se najdou, jde hráč, který chytal, najít člověka, kterému předtím házel. (tzn. míček nehází, ale nosí).
Posledním úkolem je udělat ten samý zvukový kruh, ale každý z hráčů si zkouší na základě zvuků sestavit příběh.

RÁDIA

PANTOMIMA A ZVUK – jeden hraje, druhý ruchaří – vymyslí si scénku

RUCHAŘI

PŘEDSTAVENÍ PRO LIDI BEZ OČI – představení pro dva bez očí – dva hráči si lehnou na zem, ostatní jim vyprávějí příběh, učitel se doptává – zaměřeno na neodmítání situací

TICHÝ SIGNÁL

LEDEN 2 – ZVUKY, ČÁST 2

Vybíjená s králem

Na stojáka – Rally – Nasty a En.Dru
Na Stojáka -Nasty a Endru – Biatlon

Zvuky – přebíjená – Tři skupiny. Ty si zkouší různé zvuky, které bude muset uhádnout druhá skupina. Dva body, když to bude bez pantomimy, jeden bod s pantomimou.

Ukázka – zvuky – improliga Kravín
Ukázka – partička

Potkali se u Kolína – nácvik vstupu do role – jeden má předem daný zvuk, kterým začne, druhý na to nějak reaguje, tvoří rutinu – buď společnou, nebo jednoho z nich, postavy se neznají – jedna zjišťuje info o druhé

Impro ve dvojicích s Ruchaři

Hra na přání

LEDEN 3 – KRÁTKÉ SCÉNKY – TÉMA KDE JSEM

Utíkej 10 vteřin
Kdo jsem, co jsem, kde jsem – kde jsem napsat prostředí na papírky, zamyslet se nad inspirativními místy – sám jsem si schopný představit pět postav, nebo věcí, jednu z nich budu rozehrávat
Impro dvojic se zaměřením na kde jsem – popis prostředí, využijeme to z papírků
Rozehrání vtipů ve dvojicích
Obři čarodějnice skřítci
Hra na přání

ÚNOR 01 – LONGFORMY

Hry – Píp uááá
Rodinná terapie – hra4191 – nehráli jsem
Shodit krabičku – https://www.hranostaj.cz/hra5249
Muž u baru – https://www.hranostaj.cz/hra3563
Holub – nóbl restaurace – https://www.hranostaj.cz/hra7
Muž se sirkou – https://www.hranostaj.cz/hra94
Na ovce a vlky – mladší

ÚNOR 02 – EMOCE

 • Konflíková válka
 • Já ne to ty
 • Emoční spirála – se staršími komplet i se scénkami, mladší Láva jen soupis svých emocí, nejmladší Dýně jen já ne to ty
 • slepý hraničář

ÚNOR 03 – EMOCE 2

 • Stanoviště – házení míčkem v kruhu – když to spadne, nebo chytne člověk uprostřed, mění se místa
 • Autobus
 • Emoční spirála – rozehrávání scének s promyšleným dějem
 • Drbu vrbu
 • Běhání číselný kód
 • Čing čong telepatie
 • Plakát
 • Posílání adresované emoce/pocitu komukoliv (posílám radost mamince)

Stanoviště s míčem
Umbaj vary vary
Běhání – zapamatuj si kód

BŘEZEN 01

 • TÉMA LONGFORMY
 • Pašeráci
 • vymysli pohádkovou postavu – hráči si vymyslí pohádkovou postavu, která má nevídané možnosti a popisují ji
 • co se změnilo
 • drbu vrbu

BŘEZEN 02

 • TÉMA POSTOJE A GESTA
 • Zbav se bomby
 • Pamatuj si pohyb – postupné nabalování robotických pohybů

Hana Budínská – Hry pro šest smyslů, str. 8
Udělej jednoduchý strojový pohyb některou části svého těla. Musí mít jasný začátek a konec. Další tvůj pohyb přesně zopakuje a přidá k němu další, přesně vymezený pohyb jinou částí těla. Podobně pokračují ostatní, dokud to někdo nesplete.
Příště půjdeme do větších akcí – mytí, čištění zubů, praní, oblékání kabátu, malování…)

 • komiksové dialogy – říkají se různé dialogy v neměném postoji

Dvojice vymysli krátké dialogy, každý dialog bude doprovázeny velkým gestem. Když dvojice mluví, je ve štroznu – stojí postoji s gestem. Gesto tam musí mít význam.
První kolo – 4 zkušební dialogy – zkoušíme, jestli všichni pochopili
Druhé kolo – 4 dialogy

Třetí kolo – 4 – 8 dialogů. Jako témata si dvojice vymyslí slovo, které musí použít druhá dvojíce.

Čtvrté kolo – 4 – 8 dialogů – dvojice si zadávají dvě slova

 • bomba – medvěd – povodeň
  slunce, mrak, živý obraz – pláž nad kterou připlul mrak, duha kdyby byla člověkem, duha kterou někdo krade z oblohy a strká si ji do obrazu
 • komiks – dva hráči dělají obrázky, dva dělají bubliny
  Dvě dvojice. Jedna dvojice jede izolované pohyby, druhá dvojice za ně říká dialogy. Skaceme podobné jako v diapozitivech, ale fotky hledají smysl. 
 • drbu vrbu
 • plakát

BŘEZEN 03

 • TÉMA: OPAKOVÁNÍ IMPROVIZAČNÍCH KATEGORIÍ 1
 • Napsat hromadu témat – podstatná jména
 • Odkládá se plakát
 • Ping-pong míček
  Herci si posílají signál tleknutím.
  Poté přeskakují pingový míček.
  Nakonec v jednom směru tleskají, v druhém si posílají ping-pongový míček
 • Kdo jsi, co jsi
 • Otázkový brankář
  Jeden člověk je v brance, ostatní na něj dělají nájezdy s otázkama, snaží se odpovídat překvapivě (otevřené otázky – nelze odpovědět ano/ne
 • Samurajský meč
 • Dopis
 • Dabovaná – dva experti
 • Živý stroj
 • Komiks
 • Hlasovka
 • Želvičky
 • ŘEČOVÉ CVIČENÍ
 • Na zádech šššš, vá
 • v sedě vá, vé, ví, vó, vú
 • jazyk za zuby + oči
 • čertík – dvojsbor
 • Já rád játra, ty rád játra, ty rád játra, já rád játra, co nám brání dát si játra?
 • HRY
 • Děravý hrnec – https://www.hranostaj.cz/hra4867
 • Lov ve smečkách
 • Upírci
 • na závěr Co bych si přál

BŘEZEN 04

 • TÉMA: OPAKOVÁNÍ IMPROVIZAČNÍCH KATEGORIÍ 2
 • Heja, hají – neveřejná rozcvička
 • VEŘEJNÁ ROZCVIČKA
 • Běžecký závod – cosi jako samurajský meč – na startu polovina lidí, beží závod, když se zpomalí, dělají si naschvály
 • Jsem beru
 • 1000 způsobů jak – jak vytrhnout tygrovi zub, jak požádat o ruku….
 • KATEGORIE
 • Přepínaný příběh (povídájí 4 lidi po dobu 3 minut – měli by to dovést do závěru)
 • Smrt v 1 minutě (jedna minuta 🙂
 • Rodinné foto
  Chaotický pohyb na jevišti, cink, Hráči se postaví do nějaké pózy v rámci hromadné fotografie, potom se dozví, co za foto dělají, reagují na sebe – specifická skupina (setkání bankéřů, veterinární doktoři, kurz pro těhotné maminky – foto před koncem kurzu, kapesní zlodějové, mafiánská rodina)
 • Ruce – odoborník (2+2) – dvě minuty
 • Rekvizita – jedna rekvizita od diváků, 2-3 dvojice se rychle domlouvají, co s ní lze všechno dělat – hledají se neotřelá řešení, jdou tam dvě minuty na přípravu – mezitím dva herci včetně moderátora říkají báseň na mikrofon na zadané téma
  diváci hodnotí počet a originalitu využití

DUBEN 01

 • TÉMA: OPAKOVÁNÍ IMPROVIZAČNÍCH KATEGORIÍ 3
 • Hustej král / mladší Rallye dakar – přezouvání šátků
 • Mám problém (s tématy) – ostatní nabízí řešení
 • Autobus / hospoda (s tématy)
 • Expert ve studiu
 • Abeceda/otázky
 • Pyramida – různé postavy, různé prostředí
 • Diapozitivy
 • HRY
 • Štafeta bez rukou – děti si předávají šátek, ale nikdo z týmu se ho nesmí dotknout rukou
 • Hlasová cvičení
  – ššššš
  – vú vá vé do prostoru – dva týmy proti sobě
  – jazyková gymnastika – jazyk jde na druhou stranu, než kam ukazují oči a ruka
  – čertík – intonace + dupání do rytmu
  – vú vá vé – do prostoru – dva týmy na dvou koncích sálu
  – já rád játra ve dvojicích přes sál, pak celé týmy – já rád játra – jeden tým, ty rád játra – druhý tým – společně co nám brání dát si játra
 • Stop zem

DUBEN 02

 • TÉMA: TRÉNINK IMPROVIZAČNÍCH DOVEDNOSTÍ NA ZÁKLADĚ OPAKOVÁNÍ
 • Rychloseznamka – rychlý vstup do role, vyjasnění toho kdo jsem, kdo je ten druhý, co tam děláme

Do opakování nevyužito

 • Přetav se do nové podoby
 • Tleskaná
 • Síť – tři míčky ve hře
 • Sedmičky
 • Slovní fotbal s pozou
 • znalci – povídaní o umělecké díle
 • jedna věta – deset rolí
 • mám takový nápada
 • co by nemělo zaznít na svatbě, při zkoušení ve škole, na pohřbu

Co nás čeká

 • Zápletka a děj
 • Status – kdo je tady šéf
 • Rozhodování jako součást příběhu- Sofiina volba
 • Emoce
 • Pantomima
 • Pohybové divadlo
 • Fyzický kontakt
 • Zápletka
 • Pointa
 • Storytelling
 • Živý stroj
 • Neodmítej situaci – naschvály (doříkávání posledního slova do příběhu – jeden naschválníček)

Počítané věty