ZBAV SE BOMBY

U koho zůstane bomba, ten vybouchne.

PRAVIDLA

  • Jedno z dětí dostane bombu (šátek/míček).
  • Učitel počítá od dvaceti do jedné – nahlas: 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1 – bum. Dřív než zazní bum, musí se dítě bomby zbavit tím, že někoho chytí.
  • Když dítě s bombou někoho chytí, předá bombu a začne nové odpočítávání.
  • Těsně před výbuchem může dítě bombu odhodit. Když se bomba někoho dotkne při slově „Bum“ dítě se, zachrání. Když ne, předá míč někomu dalšímu.
  • Situaci pro utíkající může ztěžovat učitel v roli osudu. Koho se dotkne, ten se nesmí pět vteřin hýbat a během tohoto času může být „obdarován“ bombou.

UPŘESNĚNÍ KATEGORIE

  • Běhací hra