SONAR

Navigace hráčů pomocí zvuků.

Sonar je zařízení, které vysílá zvuky do prostoru a jejich odrazy převádí do vizuální podoby. Lodě, které mají sonar, jsou schopné zachytit ponorku, nebo hejno ryb.

Pravidla

  • Hra pro minimálně 5 hráčů.
  • Jsou tři hráči. Dva z nich jsou lodě a jeden je ponorka. Lodě soupeří o to, kdo dřív najde ponorku.
    Lodě mají zavázané oči a v ruce šátek. Ponorka vidí.
  • Ostatní hráči jsou rozděleni na dvě poloviny a ty dvě poloviny představují dva sonary. Každý sonar dostane na starost jednu nevidící loď. Stojí po obvodu hrací plochy a pomoci zvuků svojí loď naviguje. Jeden sonar pípá, druhý tútá.
  • Lodě a jejich sonary však musí obezřetné. Nesmí narazit na překážku, nebo do druhé lodi. Když jedna loď plácne druhou šátkem, tak se nic nestane. Když se srazí, nebo narazí do překážky, dostanou tzv. jednu srážku. Po třech srážkách se loď potopí a končí. Překážku představuje okraj hřiště a dva židle uprostřed hřiště, kterým se lodě i ponorka musí vyhýbat.
    Ponorka se nesmí dotknout ani překážky, ani jiné lodě, nebo šátku.
  • Hraje se v časovém limitu. Když v něm ponorka vydrží, tak vyhrává. Když ponorka sebe sama zničí (náraz do překážky), vyhrávají obě lodě. Loď vyhrává, když zasáhne ponorku šátkem, rukou, nebo ji zřetelně natlačí na nějakou překážku (ponorka se ji nedotkne omylem).