PIZZA HONIČKA

Ingredience utíká z pizzy.

PRAVIDLA

  • Učitel dětem rozdá lístečky s ingrediencemi na pizzu.
  • Každé dítě si tajně přečte, co je za ingredienci a  lísteček vrátí.
  • Děti chodí ve vymezeném prostoru. Učitel vylosuje jeden lísteček a přečte ingredienci.
  • Dítě – ingredience na sobě nedá nic znát a ve vhodnou chvíli se snaží doběhnout na určené místo, aniž by ho ostatní chytili.