ŘVACÍ BĚHAČKA

Před chytačem tě zachrání jen tvůj řev.

PRAVIDLA

Když se chytač rozeběhne a chce někoho chytnout, lze se před ním snadno ubránit. Stačí si proti němu stoupnout a pořádně zařvat. V tu chvíli musí chytač změnit směr a jít na někoho jiného.
Řvát však může jen ten, kdo má v ruce míček a po zařvání se míček musí odhodit. Míčků je o něco méně chytaných.

Ten, kdo je chycený, se stává chytačem. Podle počtu hráčů navyšujeme počet chytačů. S osmi dětmi máme obyčejně dva chytače.
Hra je brzy velmi nepřehledná, proto dáváme chytačům do ruky šátek, pomocí kterého se chytá (jako pešek).