ŘVACÍ BĚHAČKA

DRAMATICKÁ VÝCHOVA A ŠKOLA DIVADELNÍ IMPROVIZACE

ŘVACÍ BĚHAČKA

Před chytačem tě zachrání jen tvůj řev.

PRAVIDLA

Když se chytač rozeběhne a chce někoho chytnout, lze se před ním snadno ubránit. Stačí si proti němu stoupnout a pořádně zařvat. V tu chvíli musí chytač změnit směr a jít na někoho jiného.
Řvát však může jen ten, kdo má v ruce míček a po zařvání se míček musí odhodit. Míčků je o polovinu méně, než běhajících hráčů.
Chytačů jsou vždy alespoň dva.
Problém je v tom, že na začátku hry jsou vždy dva chytači.
Hra je brzy velmi nepřehledná, proto dáváme chytačům do ruky šátek, s jehož pomocí mohou chytat.