JATAGAN

Mečem zabij svého protihráče

PRAVIDLA

Hráči stojí v kruhu. Jeden hráč zaútočí na druhé mečem – jataganem. Druhý hráč uhýbá podle směru vedení meče.
Útok ze strany na hlavu – skrčím se. Útok ze shora – uhnu do strany. Útok na břicho – zadek do zadu. Útok na nohy – nadskočím.
Útok je vedený nápřahem se zvoláním „Jatagan“. Z nápřahu by mělo být zřejmé, o jaký typ útoku půjde, aby se oběť stačila na útok připravit a zareagovat. Když se to oběti podaří, tak rovnou pokračuje dalším útokem na někoho jiného, když ne, tak teatrálně zemře. Oběť smí pokračovat ve hře, ale útok přebírá člověk po levé ruce oběti a to hned při „smrti oběti“.

POZNÁMKY

S menšími dětmi hrajeme pouze jeden druh uhýbání, postupně navyšujeme.
Nejprve nacvičíme samotný úder a uhýbání, aby hra měla švih.

Jatagan – (Atagan, Yatagan) – chladná zbraň s dlouhou čepelí s dvojitým ohnutím vždy zhotovený z překládané oceli. Zbraň s primárním účelem: bodání-řezání a sekání-řezání. Jatagan je zbraní, kterou můžeme zařadit někde mezi šavli a tesák. Původ pravděpodobně v Turecku.