HRANÍ POSTAV – DRIL

Dvě řady proti sobě hrají vybrané postavy.

  • Hráče rozdělíme do dvojic.
  • Dvojice si ze soupisky rolí vyberou postavy a charaktery, u kterých předpokládají, že by spolu mohly vést zajímavý dialog.
  • Hráči se postaví do dvou řad, dvojice jsou proti sobě. Každý hráč má před sebou položenou svoji postavu.
  • Na povel začnou hráči improvizovat dialog po dobu 45 – 60 vteřin.
  • Poté se jedna řada posune a vzniknou nové dvojice. Opět probíhá dialog.
  • To samé probíhá tak dlouhou, dokud se nevrátí hráč ke své původní dvojici.
  • Následuje reflexe. Jaké postavy se hrály dobře, jaké naopak špatně. Bylo by výhodné nějakou postavu vyměnit? Jestliže ano, vyměňte buď celou postavu, nebo její charakter.
  • Poté proběhne druhé kolo, s tím, že se posunuje druhá řada.