PRODAVAČ

Jedno dítě je prodavač, druhé dítě zákazník.

Učitel vylosuje ze soupisky rolí charakter prodavače a charakter a roli zákazníka.

Děti improvizují dialog.

Hru začíná prodavač, který si rovná zboží, nebo dělá jinou činnost. Důležité je, aby ozřejmil, o jaký typ obchodu se jedná (drogerie, potraviny, pohřební služba…)

Po chvíli zákazník.

Scénka obyčejně končí zaplacením a odchodem zákazníka.