DABOVANÁ – TRÉNINK DVOJIC

Technický dril

  • Dvojice pracují paralelně vedle sebe.
  • Dvojice sedí proti sobě a po dobu 30 vteřin zkouší dabovanou. Ten kdo mluví vede jakýkoliv monolog. Po skončení časového limitu se bez komentáře vystřídají.
  • Následuje rozbor. Co funguje, co nefunguje. Obyčejně funguje, když mluvící zřetelně artikuluje, mluví pomalejším tempem, pohrává si se samohláskami – protahování dlouhých, pomlky atd. U mimující funguje, když opravdu pořádně otvírá ústa.
  • Následují další dvě zkoušky a po nich rozbor. Obyčejně zjistíme, že dabing vypadá o dost lépe, ale hráči mluví trochu jako roboti. Zadáme emoci, ve které mají monolog říkat. Dabovaný zapojí do hry i mimiku, gesta, posturiku.
  • Po rozboru přidáme další zadání. I dabér může hrát. To znamená, že dabující nejen mluví, ale rozehrává i gesta, postoje atd. Ve své roli je více aktivní, nepoužívá jen ústa. Často se dabér i dabovaný začnou zrcadlit.

Postupné zkoušení ve zkratce:

  1. Dabování bez instrukcí.
  2. Přehánění artikulace na obou stranách (dabér i dabovaný)
  3. Dabovaný zapojí emoce – gesta, mimika.
  4. Dabér zapojí emoce, může zrcadlit dabovaného,