Zvony

Práce s hlasem.

Hlaholení zvonů – bimmmm, bammmmVítr k nám přináší přináší hned silněji, hned slaběji, na závěr na uvolnění cilink.Sílu hlasu určuje dirigent.Dbát na nejsilnější hlas – musí být zvučný a plný, nesmí však křičet a přepínat hlasivky