Pád do jeskyně – ááááá!

Poté padání do jeskyně – Ááááááá! Pomalu se zeslabuje. Děti rozdělit na dvě poloviny