TECHNIKY PRO VOLNOU IMPROVIZACI

Obecný přehled technik pro improvizaci bez kategorií. Mezi technikami přechází hráči samostatně, nebo ve spolupráci s režisérem.

Základní techniky

 • Vyprávění příběhu
 • Hraní děje
 • Pantomima, tanec
 • Poezie a písně
 • Živé obrazy (zahájení situací, ale i modelace místnosti, krajiny atd.)

Efekty

 • Ruchy – ozvučení scény
 • Nahlížení do hlavy – scéna ve štronzu, hráč říká, co postava prožívá, co všechno by řekla, kdyby mohla atd.
 • Rozhodování – vymýšlení možností jak pokračovat v příběhu, rozhodování
 • Zpomalení/zrychlení vyprávění, pohybů
 • Práce s detailem – režisér zastaví představení, vyzve k
  – větším gestům, grimasám…
  – větší popisnosti
 • Opakování děje – přidání emocí, rozšířené zadání
 • Dabing
 • Moderátor zpráv
 • Wikipedie

nedokončený příspěvek

VOLNÁ IMPROVIZACE BEZ DIVÁKŮ

Skupina hraje příběh pouze pro sebe.

Základní techniky a efekty

 • Základ je stejný jako u hraní s diváky, navic:
 • Alej – děti utvoří dvě řady. Jeden z hráčů mezi němi prochází se zavřenýma očima a poslouchá, co mu ostatní říkají, zvuky atd.
 • Horká židle – jedno dítě sedí na židli, ostatní se ho dotazují
 • Kreslení
 • Přerušení děje – rozhovory

Rozehrávky

 • Zavřené oči – děti mají zavřené oči, začátek příběhu si pouze představují
  – slova: učitel říká slova, děti si na základě slov představují děj, pak o něm hovoří, vybírá se jeden z příběhů, který rozehrává improvizaci
  – zvuk: učitel vytváří různé zvuky, děti si představují děj/prostředí
  – hudba: učitel pouští hudbu, děti si představují děj/prostředí/nebo jen hovoří o svých pocitech
 • Inspirace výtvarným uměním
  – abstraktní obrazy
  – série náhodných fotografií
 • Inspirace pocitem
  – jaký pocit máš právě teď?
  – jaký pocit má strom před vaší školou? Jaký pocit má vítr, který právě fouká za oknem? Jaký pocit má pánvička před smažením? Na základě povídání abstrahujeme základ příběhu – nehrajeme o pánvičce, ale ptáme se, jestli někdo zažil pocit, který má pánvička. Je-li to vhodné, může si kus dětského příběhu vypůjčit a zahrát k němu alternativní pokračování