TLESKANÁ

Tlesknutím posílám signál, měním pozici v kruhu.

PRAVIDLA

  • Hráči stojí v kruhu.
  • Jeden hráč tleskne směřem k hráči, který stojí vedle, který tleskne zároveň s hráčem, který mu posílá signál. Hráč, který signál obdrží se otočí k dalšímu hráči a opět spolu tlesknou.
    Při posílání signálu dbáme na společný rytmus.
  • Změna směru proběhne dvojitým tlesknutím.
  • Změna pozice v kruhu – ve chvíli, kdy hráči zvládají posílat signál v rytmu, tak mohou libovolně opouštět svojí pozici v kruhu a přecházet na jiné místo.. Signál však dále putuje stále ve stejném rytmu.
  • Dřep – hráč, ke kterému putuje signál si může dřepnout a signál obdrží další hráč, který je na řadě.

ZDROJ

Vyzkoušeno na semináři Mariany Zacharové.