Sedmička

Počítejte v kruhu – jedna, dva, tři, čtyři… sedmička se vynechá

PRAVIDLA

  • Děti stojí v kruhu.
  • Jedno dítě pohybem ruky od jednoho ramene k protilehlému udá směr a řekne „jedna“.
  • Druhé dítě, přijme signál a stejným pohybem ho pošle dál.
  • Třetí (čtvrté, páté….) dítě pošle signál dál, nebo ho může poslat nazpět tím, že udělá opačný pohyb.
  • Sedmé dítě neřekne číslo a pouze dá ruce před sebe s tím, že jedna ruka směřuje doleva a druhá doprava. Směr hry pokračuje podle toho, kam ukazuje horní ruka (jedna je nahoře, druhá je dole).
  • Poté se pokračuje opět od jedničky.
  • Když už je hra pro děti příliš jednoduchá, začneme říkat místo slova „pět“ slovo „kaktus“, nebo jiné.
  • Samozřejmě lze vymýšlet i další vychytávky.

ZDROJ

Vyzkoušeno na improsemináři Mariany Zacharové