Utíkej 10 vteřin

Hráči tipují 10 vteřin, po jejich uplynutí jdou do štronza

Štafeta dvojic – dvojice běhají s tužkou, kterou si předávají jako štafetu. Vždy, když hráč doběhne ke svému spoluhráči, udělá čárku na svůj sčítací papír a předá tužku druhému běžci.

Učitel se po dobu deseti vteřin dívá na stopky. Přesně po deseti vteřinách se podívá na hráče a hráči musí v tento čas zastavit do štronza. Ten, kdo je v pohybu, nesmí dalších deset vteřin běžet. Do pohybu se dají všichni opět až ve chvíli, kdy se učitel podívá zpět na stopky.

Žáci nemají k dispozici časomíru, čas musí odhadovat.