VYMYSLI HÁDANKU

  • Tři – pět skupin si dává navzájem otázky/hádanky, které mají tři odpovědi odpovědi. Jen jedna je správná.
  • Hádanku dává jedna skupina, ostatní se snaží uhádnout odpověď. Vtip je v tom, že hádanku musí uhádnout vždy alespoň jedna skupina (hádanka nesmí být moc těžká), ale zároveň alespoň jedna skupina nesmí uhádnout (hádanka nesmí být moc lehká).
  • Skupina, které se podaří vymyslet hádanku, která není ani moc těžká, ale ani moc lehká, získává tři body.
  • Když uhádnou všichni, nezíská skupina, která vymýšlela hádanku žádný bod.
  • Když nikdo neuhádne, ztrácí skupina, která vymyslela hádanku 3 body.
  • Skupina, která uhádla získává jeden bod.
  • Skupina, která neuhádla neztrácí nic.