PANTOMIMICKÁ BĚHAČKA

Najdi co nejvíc lístečků a předveď co je na nich.

PRAVIDLA

  • Učitel v místnosti schová lístečky se slovy.
  • Děti hrají ve trojicích (u větších skupin čtveřice atd.)
  • Jedno dítě stojí v rohu a čeká, až někdo z jeho týmu najde lísteček.
  • Dítě které najde lísteček proběhne vytyčenou opičí trasu a jde zahrát dítěti v rohu to, co má na lístečku.
  • V případě, že dítě nemůže uhádnout o co jde, může si zvolit trest, který vykoná předvádějící i hádající dítě. Trest je počítání do 25, 10 dřepů, 5 kliků. Platí, že je nutné zkoušet pantomimu alespoň jednu minutu. Děti hledači si mohou při pantomimě pomáhat.
  • Děti se v rolích hádačů a herců střídají.

MATERIÁLY KE STAŽENÍ