HUSTEJ KRÁL

DRAMATICKÁ VÝCHOVA A ŠKOLA DIVADELNÍ IMPROVIZACE

HUSTEJ KRÁL

Hustej král, číslo tři. Posílání signálu a při chybě posouvání čísel.

PRAVIDLA

  • Hráči stojí v kruhu a posílají si signál.
  • Na začátku je „Hustej král“, vedle krále stojí číslo jedna, dále po obvodu pokračuje číslo dvě, číslo tří atd.
  • Skupina tvoří rytmus tleskáním do stehen a rukou. Při tlesknutí do stehen řekne „Hustej“ při tlesknutí rukama „Král“, to celkem třikrát, do čtvrtice řekne „ou jéé“
  • Pokračuje Hustej král. Na první tlesknutí řekne „Hustej“ na druhé tlesknutí „Král“ na třetí tlesknutí „číslo“ na čtvrté tlesknutí např. „tři“.
  • Ten kdo je třetí po králově pravice pokračuje. Na první tlesknutí řekne „číslo“ na druhé tlesknutí „tři“ na třetí tlesknutí řekne například “ šest.
  • Ten, kdo je šestý po králově pravici, pokračuje dál. Opět řekne svoje číslo a pak číslo někoho dalšího.
  • Chybou je, když někdo zapomene, jaké je číslo, nebo řekne číslo toho, kdo mu poslal signál.
  • Při chybě celá skupine řekne „Ou jééé“
  • Ten, kdo udělá chybu, se stává Hustým králem a všichni získávají nové číslo. Ten, kdo je po králově pravici je číslo jedna, další dva atd.
  • Celá skupina opět třikrát zopakuje Hustej král, hustej král, hustej král, ou jééé a pokračuje se dál.

ZDROJ

Vyzkoušeno na semináři Mariany Zacharové