ŽIVÝ OBRAZ – PŘESUN

Hráči přestavují živý obraz z jednoho místa na druhé.

 • Úkolem je sestavit libovolný živý obraz a ten pak přemístit.
 1. Prosté rozpojení
  Na signál hráči obraz zruší a postaví ho znovu na jiném místě.
 2. Tři živé obrazy
  Hráči vytvoří tři živé obrazy. Všechny si musí zapamatovat a pak je znovu vytváří.
 3. Po číslech
  Každý hráč přichází do živého obrazu po určítým číslem. Učitel zadává jednotlivá čísla, podle kterých hráči stejný obraz vytváří na novém místě. Učitel ale může říkat čísla napřeskáčku.
 4. Po číslech – dva a více živých obrazů
  Spojení varianty 3 a 4.

ZDROJ

Vyzkoušeno na semináři Mariany Zacharové.