BĚHACÍ PEXESO

Děti obíhají trasu, s každým oběhnutím mohou otočit jeden lísteček.

PRAVIDLA

  • Učitel připraví pexeso, hraje se menším počtem karet.
  • Děti obíhají zadanou trasu, s každýmm oběhnutím mohou otočit jeden lísteček.
  • Kdo má nejvíce lístečků, vyhrává.

VARIANTA ASOCIACE

  • Děti doběhnou při obíhání doběhnou k ostrůvkům na přeskakování (například z šátků). Na prvním ostrůvku si vylosují slovo, při každém dalším přeskoku musí říct k tomuto slovu jednu asociaci.

VARIANTA ZAPISOVAČ

  • Máme dva týmy. Každý tým má svého zapisovače. Zapisovač dostane mřížku, která odpovídá tomu, jak jak jsou rozmístěné kartičky. Řady jsou A, B, C, D…, sloupce 1, 2, 3, 4…. Behači běhají a nahlašují zapisovačovi, co je pod jakou kartičkou. Tým, který má pocit, že už má všechny kartičky, vyhlásí stop hry. Poté se sejdou zapisovači u pexesa a začnou hrát klasické pexeso, s tím, že mohou využívat své poznámky.
    Je výhodné, když použijeme pexeso bez popisků. Běhači pak musí víc popisovat a neřeknou jen, že na A6 je hranostaj. Můžeme si vytvořit i své vlastní pexeso podle toho, jaké sledujeme vzdělávací cíle (poznávání květin, zvířat, pojmenování povolání atd.
    Na začátku dáme dětem čas, aby si domluvili taktiku sběru informací a neobraceli lístečky náhodně.