STOP ZEM

Uteč před nevidícím, ale nesmíš na zem!

PRAVIDLA

  • Jedno dítě (hledač) má zavázané oči a hledá ostatní.
  • Když hledač řekne „Stop zem“:
    1) nesmí být žádné dítě na zemi. Když je – stává se hledačem.
    2) všechny děti musí říct nahlas své jméno.
  • Ten, koho se hledač dotkne, se stává hledačem.
  • Hra lze hrát s úspěchem na dětském hřišti s prolézačkami, ale i v učebně, kde děti přebíhají mezi židlemi, lavicemi a podobně.