MINOVÉ POLE

Děti postupně zkoumají, kam mohou šlápnout.

PRAVIDLA

  • Učitel připraví minové pole. Na zem vedle sebe položí dva šátky, za ně další dva šátky atd. U sedmi letých připraví trasu o 2 x 7 polích, u jedenáctiletých trasu o 2 x 11 polích….
  • Poté si k sobě na papír překreslí minové pole a umístí do něj miny. U každé dvojice šátků jeden z nich označený minou. O tom, kde jsou miny ví pouze učitel.
  • Poté děti začnou zjišťovat, kde jsou miny. První dítě skočí na jeden ze šátků. Když učitel řekne bum, tak to znamená, že dítě šláplo na minu a na trasu vyráží další dítě. Dítě mine první minu a skočí na jeden z další dvojice šátků. Tímto způsobem se postupně odkryjí všechny miny.
  • Platí, že miny jsou stále aktivní, děti si tudíž musí pamatovat, který šátek představuje minu, aby na něj znovu neskočily.
  • Vyhrává dítě, které jako první první přejde celé minové pole bez výbuchu.
  • Hra je časově ohraničena. Když vyprší čas, prohrávají všichni.
  • Děti hrají buď samy za sebe, nebo v menších skupinkách, ve které si děti vzájemně radí.
  • U kamarádských týmů často zažívám příjemný zážitek. Děti hrají proti sobě, ale i přesto si vzájemně napovídají a hromadně prožívají závěrečnou radost z toho, že alespoň jeden z nich minové pole prošel.