TEMPERAMENT

Jaký typ osobnosti jsi? Cholerik, sangvinik, flegmatik, nebo melancholik?

 • Učitel krátce povídá o typech osobnosti, děti. Inspirace například zde.
 • Děti si přemýšlí, jaký je kdo typ osobnosti.
 • Jedno z dětí si zkusmo udělá test (například tento). Ostatní děti si tipují, jak dítě na otázku odpoví.
 • Poté pracují na krátkých scénkách, při kterých si zkouší pobýt ve vybraném temperamentu.
  1. setkání – Každé dítě pracuje s temperamentem, který je mu nejblíže. Melancholik pracuje jako melancholik atd.
  Děti mají za úkol zpracovat scénku na téma: Učitel si pozve rodiče do školy kvůli … (nevhodné chování, dítě propadá z nějakého předmětu).
  Děti pracují ve dvojicích až trojicích. Jedno dítě představuje učitele, druhé dítě hraje jednoho z rodičů, když je trojice, tak jsou přítomni dva rodičové.
  Děti se snaží být po celou dobu hraní ve svém temperamentu konzistentní a pohybovat se pouze síle projevu. Například, když přijde cholerik, snaží se být klidný, ale po nějakém čase „vybuchne“ . Občas může uhnout lehce uhnout do melancholika, nebo sangvinika, ale projevy cholerika budou převládající.
  2. setkání – Děti hrají scénky na stejné téma, ale jdou do protiúkolu, zvolí si temperament, který jim není vůbec vlastní.
  3. setkání – Dítě si volí vlastní temperament, scénka buď ve škole, nebo vlastní.
  4. setkání – Dítě si volí vlastní temperament, scénka buď ve škole, nebo vlastní.