PŘÍBĚH – ABECEDA

Vyprávění příběhu podle abecedy.

PRAVIDLA

  • Hráči stojí ve dvoustupu a povídají příběh.
  • Střídají se po jedné větě (případně několika větách spojených v logický celek). Věta musí vždy začínat písmenem z abecedy. Každá další věta posunuje písmeno. Příklad: Arnošt zalil květiny kyselinou. – Babička ho nepochválila. – Citrusům, které si piplala, tak dlouho, to neprospělo. – Divné řekl si Arnošt, který si myslel, že kyselé citróny potřebují na zalévání kyselinu….
  • V případě, že někdo z hráčů udělá chybu, nastupuje další hráč a chybující jde na konec zástupu.

VARIANTA

  • Střídání probíhá v kruhu, když někdo neví, tak udělá předem domluvené gesto a kdokoliv ho může zachránit.

ZDROJ

Vyzkoušeno na semináři Mariany Zacharové.