NÁHRADNÍ RUCE

Jeden hráč propůjčí své ruce druhému.

PRAVIDLA

  • U této kategorie je důležitý princip, První hráč provlékne druhému hráčovi své pod rameny. První hráč gestikuluje rukama, druhý mluví a hraje zbytkem těla.
  • Ruce ovlivňují to, co hrající hráč říká a to samé platí i naopak.

PŘÍPRAVNÉ HRY A CVIČENÍ PRO NÁHRADNÍ RUCE

UKÁZKA

Tchoři – Promo Paleťáci vs. Džem – Ruce (18.1.2014)

Ruce (17.11.2010) – Improliga

Bizoni vs. Bafni – Ruce (7.4.2012) – Improliga