ANO, NE!

Dítě odpovídá na otázky, i když neví, na co se ostatní ptají.

PRAVIDLA

  • Vybere se jedno dítě, které bude odpovídat na otázky (Anička).
  • Anička si zacpe uši a slabým hlasem zpívá nějaký popěvek, nebo si něco brumlá. Důležité je, aby neslyšela, co ostatní říkají.
  • Děti se začnou Aničky ptát na nejrůznější otázky a Anička, aniž by věděla, na co se jí ostatní ptají. Při ptaní používají uzavřené otázky.*
  • Děti brzy přijdou na to, že škodolibé otázky jsou vtipnější a zaměří tímto směrem svou aktivitu (budeš chodit s Kevinem? Necháš si vytetovat na hýždě Kačera Donalda?

ZDROJ

Ema H.


*
Uzavřené otázky – Lze na ně odpovědět ano/ne. Příklad: „Máš se dobře?“ „Ano.“
Otevřené otázky – Nelze na ně odpovědět ano/ne. Příklad: „Jak se dneska máš?“