MÍČKY PO TĚLE

Koulej míček po těle svého partnera.

1) Jedno dítě dostane míček a po dobu 90 – 120 vteřin ho koulí po těle jiného dítěte. Ke koulení využívá prsty, míček musí stále putovat, nesmí se zastavit. Dítě nesmí míček chytit do ruky. Přejíždí s ním po těle, přes obličej, všude, kde uzná za vhodné. Při koulení nikdo nemluví.

2) Děti ve dvojici se vymění.

3) Obě dvě děti ve dvojici koulí míček zároveň, míčky jim nesmí padat. Zkouší, co všechno jim těla umožní. Důležité je, aby míčky byly stále v pohybu.