OPŘI SE O MĚ

Dvě děti se o sebe vzájemně opírají dlaněmi.


1. SETKÁNÍ
1) Děti se rukama opřou o zeď/podium tak, aby jejich těla svírala se zemí úhel 45 stupňů. Je důležité, aby jejich tělo rovné a napnuté.
2) Tu samou akci zopakují ve dvojicích. Dvě děti si stoupnou proti sobě a opřou se o sebe dlaněmi a vzájemně se podpírají.
3) Plánované pády – Jedno z dětí počítá tři – dva – jedna – teď a poté uhne rukama. Druhé dítě spadne na zem. Plánovaný pád několikrát opakují, zkouší různé úhly pádu. Učitel na tomto dobře vidí, které z dětí se opravdu dokáže opřít o svého partnera a může s nimi dále pracovat. Například hledá úhel, ve kterém se dítě cítí bezpečně, případně mu doporučí citlivějšího partnera atd.
4) Pády do ramen – Děti se vzájemně opírají dlaněmi. Po společném odpočítání se obě děti pustí, ale dřív než stačí spadnout, chytnou se obě za ramena.

2. SETKÁNÍ
5) Děti se o sebe opřou tělem bez použití rukou. Zkouší různě měnit polohy. Opřít se o sebe zády, boky apod. Nemusí pracovat zrcadlovitě, opírají se o sebe tak, jak to zrovna vyjde.
6) Opak „Opři se o mně“. Síla nepůsobí směrem dovnitř, ale směrem ven. Děti se od sebe odtahují, ale stále se navzájem drží.