BOMBA A ŠTÍT

DRAMATICKÁ VÝCHOVA A ŠKOLA DIVADELNÍ IMPROVIZACE

BOMBA A ŠTÍT

Chraň se před bombou!

Tato hra je velmi jednoduchá.
Každý hráč si v duchu určí svoji „bombu“ a „štít“, což jsou dva jiní různí hráči. Můžete si určit kohokoliv, ale ostatní hráči nesmí vědět, koho jste si určili.
Když se řekne TEĎ a hra začne, musíte se stále snažit být v blízkosti hráče (musíte běhat), kterého jste si vybrali za štít, ale zároveň utíkat před hráčem „bombou“.
Bomba na vás nemůže v tom případě, stojíte-li přímo za svým štítem

Tato hra je velmi zajímavá, protože všichni hráči si určí štít a bombu kohokoliv chtějí a když si například moje bomba mě vybere jako štít, je to opravdu zajímavé =D

Všichni běhají za svými štíty a snaží se ukrýt před svou bombou…. po nějaké době, řekne jeden určený člověk STOP, všichni se zastaví a stojí tam kde skončili. Pokud stojí na dosah své bomby (dejme tomu na 2 metry) a nejsou přímo u štítu, vypadávají ze hry, jestli ale na vás bomba nemůže, hrajete dál a samozřejmě si určujete novou bombu a nový štít!
V průběhu jednoho kola hry si nesmíte bombu ani štít měnit…..

Doplnění: Po určité chvíli se z dětí stává jeden chumel. Učitel ho může roztrhnout tím, že zadá: Kdo má na sobě něco růžového běží ke dveřím, kdo měl sladkou snídani běží k podiu atd.

ZDROJ

Hranostaj – https://www.hranostaj.cz/hra357