FACKOVANÁ

DRAMATICKÁ VÝCHOVA A ŠKOLA DIVADELNÍ IMPROVIZACE

FACKOVANÁ

Řekni něčí jméno a zachraň se před fackou.

Děti si sednou do kroužku. Jedno si stoupne a jde dá jinému facku. Před fackou se dítě uchrání tím, že řekne jméno někoho jiného. Když to nestihne, nebo poplete, dostane facku. Dále platí, že před fackou se nesmí uhýbat. Kdo uhne, dostane facku dodatečně. Ten kdo dostal facku, jde doprostřed.
V případě, že hra je pro děti moc jednoduchá můžeme přidat ke jménům čísla, přídavná jména apod. Pro záchranu je nutné říct například Anička dvojka.
Hru často zařazuji v rámci seznamovaček.