ŠLY TŘI OPICE

Posílání tlesknutí v kruhu za zpěvu písně.

 • Děti sedí v kruhu.
 • Každé dítě položí levou ruku na pravou ruku svého souseda.
 • Učitel na první slabiku písně tleskne do dlaně dítěte po své levici, to tleskne dál a tleskání se dál posunuje v kruhu.
 • Píseň zní:
  Šly tři opice
  do porodnice
  do jakého patra šly
  to nám povíš právě ty!
 • Dítě, na které vyjde slovo „ty“, musí říct, do jakého patra šly opice. Například do třináctého.
 • Tleskání se opět rozjede a to od dítěte, které bylo říkalo číslo. Na každé tlesknutí se řekne jedno číslo.
 • Dítě, na které vyjde číslo třináct musí uhnout dlaní, aby do ní soused netleskl.

Já hru používám na rozloučení, ale děti ji rády hrají i na vypadávání, nebo „jen tak“.