PRINCOVÉ A PRINCEZNY

Princezno, vezmeš si mě za muže? Odpovědí je facka, nebo pohlazení.

PRAVIDLA

  • Učitel rozdělí děti na dvě stejně velké skupiny – ideálně na chlapce a dívky. Není-li to možné, tak jdou někteří kluci za princezny, nebo naopak.
  • Kluci se tajně dohodnou, kdo si vezme jakou princeznu.
  • Holky se tajně dohodnou, kdo si vezme jakého prince.
  • Holky si stoupnou do řady, každý chlapec poklekne před vyvolenou princeznu a poté všichni chlapci sborově pronesou: Princezno, vezmeš si mě za muže?
  • Když chlapec požádá o ruku správnou princeznu (tj. tu, která si ho vybrala), dostane se mu pohlazení, obejmutí, u odvážnějších dětí i polibku. V případě, že poklekne před nesprávnou, dostane facku.
  • Úspěšní novomanželé odstoupí stranou, neúspěšní nápadníci jdou pokleknout před jinou princeznu a opět sborově žádají o ruku. Postup se opakuje tak dlouho, dokud se nespárují všechny páry.
  • Poté se žádání o ruku vymění a princezny žádají prince.