FILMOTÉKA

ROZSÁHLEJŠÍ FILMY

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

FILMOVÁ CVIČENÍ

Cvičení jsou zaměřená buď na konkrétní dovednost, nebo se jedná obecně o cvičení v autorské tvorbě. Rozsah výroby většinou nepřesáhne 2 hodiny včetně postprodukčních prací.