ROK S DRAMATICKOU VÝCHOVOU

ZÁŘÍ – AUTORSKÝ SEMINÁŘ

Většina souborů začíná v září pracovat na svém autorském představení.
Mladší třídy se zvolna seznamují se zápletkou a pomocí jednoduchých cvičení se začínají orientovat ve stavbě příběhu. Představení se nejčastěji skládají z krátkých na sebe navazujících scének, které mají spojující téma (Až budu velký, budu…, Co číhá ve tmě a podobně).
Přibližně v deseti letech děti vstupují do tajů Aristetolovi poetiky a věnují se více prokreslení postav.
Nejstarší dětí pracují s pravidlem Čechovi pušky, dbají na logiku vyprávění a podobně.
Dělení pro jednotlivé ročníky je zde.

ŘÍJEN – PANTOMIMA

Většina dětí je hodně zaměřena na slovo. Účelem pantomimického bloku je vyzkoušet si fungovat beze slov a zkoušet hledat vyjádření pohybem.

V průběhu let si děti zkouší klasické etudy (neviditelná stěna, provaz, neposlušný kufr, čtyřruký člověk…), později přechází k vlastní tvorbě, začínají pracovat s hudbou a ruchy.

1. ročník – Otravná moucha (fixace pohybu a pohledu), svět zvířat
2. ročník – Imaginární stěna
3. ročník – Míček a předměty + stěna
4. ročník – Lano (vzhůru, tahání…)
5. ročník – Neposlušný kufr
6. ročník – Chůze
7. – 9. ročník – Autorská pantomima

LISTOPAD – HLASOVÁ VÝCHOVA

PROSINEC – SOUSTŘEDĚNÍ NA PŘEDSTAVENÍ

LEDEN – IMPROVIZACE

Improvizaci jako pracovní nástroj využíváme v dramatické výchově neustále. I z toho důvodu se jí ve speciálním bloku věnujeme celý měsíc.

Nejmladší dětí začínají s živými obrazy, které postupně rozehrávají. S opuštěním prvního stupně ZŠ děti umí aplikovat zásady pro hereckou improvizaci .

Na druhém stupni ZŠ přistupujeme k jednotlivým improvizačním disciplínám. Vycházíme především z české improligy.

Žáci devátých tříd jsou schopní odehrát improvizované představení.

CVIČENÍ A TECHNIKY

2. ročník – Živé obrazy, kdo jsi, co jsi
3. ročník – Živé obrazy, Kdo jsi – co jsi + návaznost postavm + živý stroj
4. ročník – základy improvizace, střídačka
5. ročník – základy improvizace ve více lidech
6. ročník – improvizační představení – smrt v jedné minutě ve dvou, opakování předchozího, diapozitivy,
7. ročník – opakování předchozího, dabing, ruchaři
8. ročník – opakování předchozího, další kategorie
9. ročník – opakování předchozího, další kategorie

ÚNOR – PROSTOR (ML.), PSYCHOLOGIE (ST.)

Žáci první a druhé třídy se věnují pohybu na jevišti. Uvědomují si ho jako prostor, sžívají se s ním. Přijímají celou jeho plochu a pomalu začínají myslet na diváka (mluvení k diváků, krytí ostatních atd.)

Třetí třída náleží základním emocím (radost, smutek, vtek a strach), čtvrtá třída zkoumá Hippokratovu typologii temperamentu (sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik).

V páté třídě se začínáme věnovat jednotlivých pojmům především z oblasti psychologie a zkoušíme s nimi pracovat v divadelním prostředí.

2. ročník – pohyb na jevišti (obsazení a přijetí prostoru)
3. ročník – pohyb na jevišti (zřetel na diváka (krytí, uspořádání…)
4. ročník – emoce – radost, smutek… vázáno na prostor
5. ročník – flegmatik, cholerik…
6. ročník – sebenaplňující proroctví, zkreslení sloužící sama sobě
7. ročník – Sociální percpepce (haló efekt atd.)
8. ročník – Postoje a jejich změny
9. ročník – Shostromova teorie manipulace aj.

BŘEZEN – VNÍMÁNÍ HERECKÉHO PARTNERA

Úkol naladit se na své herecké kolegy probíhá celý rok. V březnu je tuto snahu ještě zvýrazníme využitím různých technik a cvičení.

2. ročník – nafukování balónků I
3. ročník – zrcadlení I
4. ročník – fackovaná, rvačky I
5. ročník – loutkář
6. ročník – rituály, postupné skupinové přidávání pohybů
7. ročník – nafukování balónků II
8. ročník – fackovaná, rvačky II
9. ročník – zrcadlení II

DUBEN – INDIVIDUÁLNÍ VÝSTUP

Téměř vše, co děláme, probíhá ve skupině. Občas je ale dobré vyzkoušet si být na jevišti sám. Vše si rozvrhnout, zrežírovat a nést plnou odpovědnost za celý svůj výstup.

KVĚTEN – SOUSTŘEDĚNÍ NA PŘEDSTAVENÍ

Vždy na konci května a začátkem června probíhájí představení pro veřejnost. Z toho důvodu v květnu neprobíhají žádné speciální semináře a plně se věnujeme přípravě představení.

Třídy, které již mají hotovo, natáčí krátké filmy.