TICHÝ SIGNÁL

Chytněme se za ruce a pošleme signál.

PRAVIDLA

  • Děti se chytnou za ruce, zavřou oči a třikrát do kola pošlou signál. Tzn. že dítě zmáčkne sousedovi ruku po své pravici, to zmáčkne ruku dalšímu a takto stále dokola.
  • Tuto techniku jsem zavedl po jednom setkání, kdy jsme na sebe byli všichni naštvaní. Já na děti, děti na na mě i na sebe navzájem. Nic se nedařilo. Řekl jsem, ať se chytneme za ruce a vyzkoušíme, zda jsme spolu ještě vůbec schopni spolupracovat. Poté mezi námi začal putovat signál. Když jsme otevřeli oči, něco se změnilo. Napětí bylo mnohem menší. Od té doby využíváme závěrečný loučící kruh pravidelně. S tichým signálem šetříme. Někdy si na závěr říkáme básničky, jindy při mačkání vydáváme různé zvuky a děláme další věci. Tichý signál však nadále zůstává, i přes svou zdánlivou jednoduchost, jednou z nejsilnějších technik.