PEPÍČKU PÍPNI

Slepý Pepíček se snaží uniknout před slepou mlátičkou.

PRAVIDLA

  • Jedno dítě představuje Pepíčka, druhý mlátičku. Oba mají zavázané oči.
  • Když mlátička řekne „Pepíčku pípni“, Pepíček musí pípnout.
  • Mlátička se podle zvuku snaží Pepíčka najít a trefit se do něj šátkem.
  • Ostatní děti jsou v kruhu a vymezují hrací pole.