NÁKUP V CIZINĚ

Nakoupit v cizině bez znalosti řeči může být svízelné.

PRAVIDLA

  • Dvě děti jsou nakupující, ostatní představují prodavače ve stáncích na tržišti. Každý stánek má dva prodavače.
  • Nakupující se snaží beze slov vyjádřit, co chtějí koupit.
  • Prodavač, který se první dovtípí, co chtějí nakupující za zboží, získává pro svůj stánek peníze. Nakupující naopak získává zboží (obrázek).
    K uhodnutí musí dojít během jedné minuty.
  • Na závěr se vyhodnotí, kdo je nejlepší nakupující a kdo nejlepší prodavač.
  • Příprava hry: Všechny dvojice si vylosují obrázky s nákupem před zahájením hry a tajně se domluví, jak budou své přání prezentovat.

KE STAŽENÍ