ČASOVANÁ BOMBA

Zneškodni bombu dřív, než vybuchne.

PRAVIDLA

  • Do mobilu si stáhneme aplikaci Time bomb od Jonathan S. Lai. Aplikace je simulátor časované bomby, který lze vypnout pomocí zadaného kódu.
  • Hráče rozdělíme na dvě skupiny. První skupina má za úkol hledat lístečky, na kterých je napsaný kód. Kód je kombinace šesti čísel. Na každém lístečku je napsáno písmeno a číslo. Například A9, B6, C1 atd. Pořadí v abecedě určuje, jak jdou čísla po sobě. Skupina lístečky nesmí zvedat, řadu si čísel si musí tým zapamatovat.
  • Druhá skupina jim hledání znesnadňuje. Jednotlivý hráči křižují hrací místo a snaží se chytit hledače kódu. Musí však chodit jako po šachovnici. Vždy vyjdou jedním směrem a během chůze mohou maximálně jednou zatočit o 90 stupňů. Ve chvíli, kdy dojdou na konec hrací plochy mohou opět vyrazit jiným směrem. Během chůze mohou zrychlovat a zpomalovat, nesmí se ale zastavit.