DISKUZE A ARGUMENTACE

Jak vést diskuzi a argumentovat bez zbytečných faulů.

1) Úvod – Frank Zappa
Na úvod pustíme skladbu od Franka Zappy.
Franka Zappu jednou pozval do rozhlasu na rozhovor Joe Pyne. Rozhovor začal s tvrzením: „Myslím, že dlouhé vlasy z vás dělají holku.“ Joe Pyne s tímto dopustil faulu, která v debatě nemá co dělat.
Jak byste na podobné tvrzení zareagovali vy? Děti zkouší reagovat za Franka Zappu.
Frank Zappa na to odpověděl lehce nevybíravě, ale v podobném duchu. Joe Pyne po prodělané rakovině přišel o nohu a nosil dřevěnou protézu a Zappa mu řekl: „Myslím, že vaše dřevěná noha z vás dělá stůl.“

Nevím, jak jejich rozhovor probíhal dál. Možná se tomu oba zasmáli, je ale možné, že jejich diskuse sklouzla ke vzájemnému osočování. Problém by mohl nastat ve chvíli, kdyby oba měli dojít k nějakému zásadnímu rozhodnutí. V tu chvíli argumentační fauly nejsou na místě. Důležitá je dobře vedená debata.

2) Debata bez pravidel
My si nyní takovou debatu vyzkoušíme. Naše téma pro diskuzi bude následující: Tělesné tresty od rodičů by měly být zakázány. Ano, nebo ne? Děti se rozdělí do dvou skupin – jedna je pro, druhá proti. Skupiny se postaví se proti sobě a učitel spustí diskuzi. Ta se pravděpodobně brzy zvrhne, děti se nebudou vzájemně poslouchat.

3) Zavedení pravidel

Učitel předloží pravidla, která při debatě musí být respektována.
– Argumentujeme věcně a výstižně
– Nepoužíváme argumentační fauly
– Respektujeme svého oponenta jako debatního partnera
– Reagujeme na to, co partner říká.
– Používáme správný argument ve správnou chvíli.
– Debatér může vystoupit jen, když dostane slovo od moderátora.
– Jeden příspěvek max. na 1 minutu
– Debata je časově omezena.

4) Čas na přípravu

Děti dostanou čas na přípravu, skupiny si sepíší argumenty pro debatu na papír, ale samotný papír už při diskuzy nepoužívají. U starších dětí dopředu domluvíme fauly, které budou během debaty používat. Každý faul může být použitý pouze jednou, druhá skupina musí odhalit, že se jedná o faul, nenaskočit na něj, ale odkrýt ho.

Možná témata:
Prostituce by měla být legalizována. Veřejnoprávní televize by neměla vysílat reklamy. Na školách by měly být zakázány kamerové systémy. Fyzické trestání dětí by mělo být zakázáno zákonem. Na základních školách by žáci měli nosit uniformy.


1. setkání – Fyzické trestání dětí by mělo být zakázáno zákonem
2. setkání – Během diskuze zazní i vybrané fauly. Protistrana má za úkol fauly odhalit a vhodně na ně zareagovat (upozornit na faul a vrátit diskuzi zpět do řádných kolejí).
Fauly: Útok na osobu, nelichotivé zařazení, útok na nezávislost mluvčího, přesunutí důkazního břemene, útok na původ tvrzení

TÉMATA:

Je lepší Krteček, nebo Šmoulové?
Rodiče smí/nesmí fyzicky trestat své děti?
Zrušení známkování – ano, nebo ne?
Mají homosexuální páry právo na adopci dětí?
Eutanazie – ano, nebo ne?
Soutěže krásy jsou škodlivé
Homer Simpson je vzorem ideálního muže.
Vrcholový sport škodí zdraví. Měl by být zakázán?
Povolení dopingu ve sportu.
Trest smrti.
Vojenská služba – ano/ne?
Mají ženy obtížnější život, než muži?
Osmiletá gymnázia – měla by být zrušena?
Právo na obranu vlastního majetku zbraní.
Globalizace je krok dobrým směrem.
Má člověk právo spáchat trestný čin ve jménu boje za lepší svět?

ZDROJE

  • Debatování a argumentace – popis metody / zdroj: Debatatování a agrumentace. Www.ucenibezucebnic.cz [online]. [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: https://www.ucenibezucebnic.cz/index.php?id=3004
  • Video „Debata“ – Jak vést debatu, základní pravidla, 30 minut, přímá ukázka práce s dětmi / zdroj: Debata. Www.ucenibezucebnic.cz [online]. [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: https://www.ucenibezucebnic.cz/index.php?id=3650
  • Agrumentační fauly – pracovní listy, výukový materiál / zdroj: Argumentační fauly. Http://www.obcanskevzdelavani.cz [online]. [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://www.obcanskevzdelavani.cz/work/ke-stazeni/argumentacni-fauly-A4-CB.pdf
  • https://www.crg.cz/ – náměty na témata – https://www.crg.cz/sekce/english/Temata_debat.html