ELEKTŘINA – VYPÍNAČ

Dvě skupiny posílají signál jako po drátě. Která je víc vodivá?

PRAVIDLA

  • Učitel rozdělí děti do dvou skupin.
  • Skupiny si sednou do dvou zástupů, tzn. že si děti v jedné skupině navzájem koukají na záda.
  • Pouze poslední dítě v řadě se dívá na druhou stranu, tj. dozadu.
  • Vzadu sedí učitel. V ruce má korunu, kterou hází.
  • Když padne panna, posílá se signál. Tzn. dítě, které vidí na korunu zmáčkne ruku dítěti vedle sebe, to zase dalšímu dítěti a tak to pokračuje, než signál dojde na začátek řady.
  • Před prvním dítětem v řadě je vypínáč, který musí dítě zmáčknout (případně věc, kterou musí zvednout).
  • Skupina, jehož dítě na začátku řady zmáčklo jako první vypínač, vyhrává. Hráč, který byl vepředu jde dozadu k učiteli a celá skupina se posune o jednoho člověka vpřed.
  • Může se ale stát i situace, že jedna ze skupin vyšle špatně signál, tzn. zmáčkne ruku, když byl orel (neměla ho posílat). V tu chvíli vyhrává skupina, která signál neposlala, nebo byla pomalejší.