HLEDÁNÍ CHARAKTERU POSTAVY V PŘÍBĚHU

Najdi postavě způsob, jakým bude reagovat.

Tvorba společného autorského příběhu má nejčastěji dvě základní podoby.
1) Známe postavu a vymýšlíme pro ni příběh.
2) Zaujme nás námět na příběh. Na příběhu pracujeme a hledáme postavy, přes které ho budeme vyprávět.

Ve druhém případě děti často podceňují definování charakteru jednotlivých postav. Každému dítěti je jasné, jak postava vypadá, ale představy se často diametrálně liší. V tu chvíli zařazuji techniky, které zkoumají a definují charakter jednotlivých postav v příběhu.

1. TECHNIKA – CO POSTAVA UDĚLÁ, KDYŽ:

Vymýšlíme situace, které přímo nemusí souviset s příběhem. Děti pracují v menších skupinách, ve kterých se dohodnou, jak budou jejich postavy reagovat. Své úvahy zpracují do scénky, kterou následně zahrají.
Na základě zahraných scének se rozběhne diskuze, během které učitel vede děti k přesnější formulaci charakteru postavy. Tzn. děti debatují a hlasují o tom, jaký způsob chování a reagování postav jim přijde vzhledem k tvořenému příběhu nejpřiléhavější. Pozor na záměnu o hlasování o nejlepší scénku.

Příklad: Hledáme charakter u příběhu Adam a Eva, který je o životě Adama a Evy po vyhoštění z ráje.
1) Adam a Eva jsou v restauraci a Adam zjistí, že doma zapomněl peníze na zaplacení. Jak budou na situaci reagovat?
2) Adam, nebo Eva se účastní soutěže Československo má talent. Probojuje se do finále, ale tam skončí na druhém místě. Jak to vezme. Bude se lišit způsob jak zareaguje před kamerou a mimo kameru?
3) Adam seká dřevo na oheň. Okolo jde žena a je zjevné, že se jí Adam líbí. Začne ho balit. Jak na to Adam reaguje? V případě, že děti budou chtít hrát Evu, tak Evu necháme prát prádlo u potoka.
4) Adam se vrací utahaný z práce, Eva měla za úkol uvařit mu večeři, což neudělala. Šla totiž k sousedce půjčit si mouku, a zapovídala se. Jak to bude probíhat? Omluví se a řekne mu pravdu, nebo bude zatloukat, možná dokonce Adamovi za něco vynadá …? A co na to Adam?

2. TECHNIKA – ŽIVOTOPIS

U techniky životopis zpřesňujeme charakter postavy pomocí hledání důležitých životních momentů z jejího života. Je výhodné opírat se o fakta, která známe z příběhu a můžeme je rozvíjet. Často pracujeme s životními momenty, které se v samotném tvořeném příběhu neobjeví, ale nám jako tvůrcům je pomáhají v tom, že víme, proč daná postava reaguje jak reaguje.
Příklad: Hledáme charakter postavy do filmového příběhu o vrahovi Laufnerovi.
1) Zahraj nejranější vzpomínku, kterou si Laufner ze svého života pamatuje.
2) Vymysli jednu příhodu ze školy.
3) Chodil Laufner do nějakého zájmového kroužku? Jestliže ano, jak tam fungoval.
4) 1. skupina – Z příběhu víme, že Laufner se zaměřuje hlavně na ženy. Vymysli scénku, která symbolizuje jeho vztah k matce.
2. skupina – To samé, ale s otcem.