HUČENÍ V HLAVĚ

Improvizační zvuková hra, kdy hučení rozezní příběh.

PRAVIDLA

 • Děti si lehnou na záda, dají si k sobě hlavy a zavřou oči (vytvoří „květ“)
 • Společně začnou vydávat hluboké tóny. Hučení jednotlivých dětí by se mělo překrývat, V žádné chvíli nesmí nastat ticho.
 • Děti na sebe nechají hučení působit. Učitel děti vyzve, ať si zkusí představovat nějaké obrazy.
 • Po chvíli učitel vyzve jednotlivé děti, ať hučení naruší jakýmkoliv jiným zvukem. Zvuk vydává pouze to dítě, jehož ramene se dotkne učitel. Děti si opět představují ke zvukům různé obrazy.
 • Po ukončení „hučení“ děti si děti vypráví o tom, kdo, co viděl.
 • Učitel vybere jeden z obrazů, nechá děti ať opět zavřou oči a začne vyprávět příběh o daném obrazu. Podle možností a svých zkušeností zapojuje do příběhu jednotlivé děti.
  Příklad – učitel vybere louku, kterou si představovala jedna z dívek. Popíše dětem louku – Vysoká tráva, západ slunce, z jedné strany potok, z druhé les atd. Pak řekne ať si každý představí, že je na té louce. Může tam být sám za sebe, ale může být kýmkoliv jiným. Důležité je, ať se pořádně prohlédne a všímá si všech detailů. Dále se zeptá, co dítě na té louce dělá.
  Poté nechá děti opět otevřít oči a povídat o jejich obrazech.
  Nechá je opět zavřít oči a pokračuje ve vyprávění. Například, že všechny zmíněné postavy měli na louce piknik. Přídá zápletku. Na horizontu se objevil stín. Podle možností dodá další zvuky. Nechá děti představovat si, co stín znamená….